The Arts of Japan

グラフィックデザインの世紀

Gurafikku dezain no seiki

Ishihara, YoshihisaBijutsu Shuppan-Sha · 2008

Cover of グラフィックデザインの世紀

Details

Title
グラフィックデザインの世紀

Gurafikku dezain no seiki

Subtitle
明治世代、山名文夫、杉浦非水から昭和世代まで

Meiji sedai, Yamana Ayao, Sugiura Hisui kara Shōwa sedai made

Publication Date
2008
Language
Japanese
Media
Print
Page Count
239
ISBN 13
978-4568503395
Publisher
Bijutsu Shuppan-Sha
Editor
Ishihara, Yoshihisa