The Arts of Japan
Issue 9

デザイン

Dezain

Bijutsu Shuppan-ShaJune 1960

Details

Title
デザイン

Dezain

Periodical
デザイン

Dezain

Issue
9
Publication Date
June 1960
Language
Japanese
Media
Print
Cover artist
Kamekura, Yūsaku
Publisher
Bijutsu Shuppan-Sha
Editor
Ōshita, Masao