The Arts of Japan
Issue 5

デザイン

Dezain

Bijutsu Shuppan-ShaFebruary 1960

Cover of デザイン

Details

Title
デザイン

Dezain

Periodical
デザイン

Dezain

Issue
5
Publication Date
February 1960
Language
Japanese
Media
Print
Publisher
Bijutsu Shuppan-Sha
Cover artist
Kamekura, Yūsaku
Editor
Ōshita, Masao