The Arts of Japan
Issue 38

デザイン

Dezain

Bijutsu Shuppan-ShaSeptember 1962

Cover of デザイン

Details

Title
デザイン

Dezain

Periodical
デザイン

Dezain

Issue
38
Publication Date
September 1962
Language
Japanese
Media
Print
Editor
Ōshita, Masao
Cover artist
Kamekura, Yūsaku
Publisher
Bijutsu Shuppan-Sha